This post will explain how to make the bunny ears (as modelled by C in the picture above).

Although she isn’t looking very happy (it was just before bedtime), she enjoyed wearing these and shouting “hooray!”.

It surprised me that she would wear them at all, but with the “Hooray!” it made sense. When children in the Netherlands celebrate their birthday, the teacher makes them a hat to wear and everyone shouts “hooray!” She must have seen this at the creche…..

Hier leg ik uit hoe je de konijnenoren kan maken (zoals hierboven te zien is).

Al kijkt ze niet zo blij (het was vlak voor bedtijd), C vindt het leuk om de konijnen oren op te doen en “Hoera!” te roepen.

Ik was verbaasd dat ze de oren op wilde doen, maar toen ze hoera riep snapte ik het. Er was vorige weerk een kindje jarig op de crèche en dat heeft duidelijk indruk gemaakt. Met haar eigen verjaardag weigerde ze pertinent om haar muts op te doen, maar nu snapt ze het beter.

You will need:

1 sheet of A4 paper for the ears and the headband

paper scraps for the inside of the ears

glue

scissors

stapler

 

 

Benodigdheden:

1 vel A4 papier voor de oren en de hoofdstrook

papierresten voor de binnenkant van de oren

lijm

schaar

nietmachine (kan ook met lijm of plakband)

 

 

  1. Fold the paper lengthways in half and cut two wide strips.

1. Vouw het papier in de lengte door midden en knip twee brede stroken.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Using the paper scraps, cut two strips and round the tops to make the middle of the ears.

4. Gebruik  om   te maken.

Knip van de papierresten twee stroken en knip de bovenkant rond voor de binnenkant van de konijnenoren.

7. Don’t forget to make sure you stapel it so that the stapels won’t get caught in your hair! The flat side on the inside (stapel upside down)

7. Vergeet niet om te zorgen dat de nieten niet vast kunnen zitten in je haren. Zorg dat de platte kant van de niet aan de binnenkant is (ondersteboven nieten).

2.Fold one of the paper halves lengthways in half and cut to make two thin paper strips for the headband.

Fold the other paper half in the width to make two short wide strips for the ears.

2. Vouw en knip een van de papierhelften in de lengte doormidden om twee dunne stroken voor de hoofdstrook te maken.

Vouw en knip de andere papierenhelft door midden in de breedte om twee korte brede stroken te maken voor de oren.

 

 

5. Stick the inner ear piece on the ear pieces.

5. Plak de binnenkant van de oren op de buitenkant.

3. Cut a curve in the tops of the ear pieces.

3. Knip de bovenkant van de oren rond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stick the ears onto the headband and stapel the headband to the correct size.

6. Plak de oren vast aan de hoofdstrook en niet de hoofdstrook op de juiste maat.